Vzdelávame seba i iných. Inovujeme, radi vymýšľame a skúšame nové veci. Tvoríme učebné moduly pre deti i dospelých. Prednášame na vysokých školách i firmách. Program Baterkárne býva zvyčajne plný našich prednášok 🙂

Tu nájdete ponuku kurzov a workshopov pre školy.

Webináre, 1:1 konzultácie, audity našich odborníkov a odborníčok objavíte tu.

 

reuse centrum

 

Učíme sa s komunitou prakticky predchádzať vzniku odpadu. Dávame ľuďom možnosti ako sa jednoducho dostať k použiteľným veciam z druhej ruky. Produktom predlžjeme životný cyklus, znižujeme pomaly množstvo skládkovaného odpadu. Trnava a  okolie má možnosť navštíviť offline reuse centrum, ktoré sa nachádza priamo v Baterkárni. Je možné sem (podľa istých pravidiel) nosiť nevyužívané predmety ako: oblečenie – deti i dospelí, hračky potreby do domácnosti, rastlinky či záhradnícke potreby, dekorácie /i sviatočné..atď.

Týmto sa snažíme ľuďom priblížiť tému predcházania vzniku odpadu, dať komunite praktický nástroj na „zbavovanie“ sa vecí, ktoré by inak skončili v odpadkovom koši.

„Nepreberáme odpad. Do reuse centra je možné po dohode priniesť len funkčné čisté veci. Veci odovzdávané združeniu majú charakter daru, transakcia prebieha bezodplatne – aj pri darovaní aj pri preberaní vecí z reuse centra.“

Tému reuse centier taktiež konzultujeme – Bratislava, Trnava. 

 

klimanewsfilter

 

Sledujeme svetovú i domácu situáciu a správy, tvoríme #klimanewsfilter. Čitateľom poskytujeme týždňový newsfilter z informácií, ktoré by nemali uniknúť nikomu, kto sa zaujíma o ochranu prostredia. Keďže je svet prepojeným systémom – informujeme nielen o prírode a jej cochrane, petíciách, aktivistoch ale i o hospodárstve či ekonomike. Klimanewsfilter umožňuje jednoduchý všeobecný prehľad. Newsfilter nájdete na našom instagrame i blogu. Chystáme i podcast 🙂 

 

Aktívne šírime povedomie o potrebe ochrany životného prostredia, podporujeme aktivizmus a aktívne občianstvo. Spolupracujeme s ďalšími združeniami z Klimatického hnutia. Podporujeme lokálne bunky FFF či XR Youth.

 

Podporujeme dobré nápady, nové projekty, (nielen) mladé talenty. Je pre nás dôležité našu činnosť spájať s pomocou a podporou dobrých projektov. Radi spolupracujeme, veríme v spájanie a v ľudskosť. Len spolu budeme vždy silnejší, pretláčať sa dopredu nie je udržateľnou cestou. S radosťou sa spojíme, poskytneme naše myšlienky, skúsenosti či možnosti. Aktuálne spolupracujeme s Azylovým domom Tamara, s Mačky Trnava, Ekokvíz, Ekocharita či Šumné. 

 

Aktívne pracujeme s dobrovoľníkmi a snažíme sa im poskytnúť príležitosti na rozvoj. Samotný koncept reuse centra je silne postavený na potrebe kvalitného dobrovoľníckeho teamu. (Nielen) mladým aktívnym ľuďom sa snažíme dať možnosť sebarealizácie i sebarozvoja – preto dobrovoľníci nielen pomáhajú s podujatiami, spratávajú oblečenie, ale i spravujú sociálne siete, blogujú či tvoria videá.

V roku 2020 sme obdržali ocenenie Srdce na dlani v Trnavskom kraji v kategórii Podpora dobrovoľníctva

 

Organizovanie máme v krvi. Máme portfólio plné swapov, kurzov, workshopov, prednášok, konferencií, webinárov. S ním chodíme po školách, firmách i domácnostiam, ktorým vieme ponúknuť konzultácie. Organizovali sme Promujeme za klímu, prezentovali sme na Trnavskom rínku či festivale Pomalo.

Vytvorili sme vlastný formát: Barter market s ktorým sme získali ocenenie Ekologický čin roka 2019 v Trnavskom kraji. Barter je skvelé výmenné podujatie, ktoré bohužial počas pandémie nemôžeme organizovať 🙁 Barter vytvára priestor pre podporu ďalších združení (vyhlásime materiálnu zbierku), malých tvorcov (priestor na stretnute zákazníka) či umelcov.

 

Otvárame témy, ktoré nám vybíjajú baterky. Bohužial sa o nich stále málo rozpráva. To nepovaýujeme za udržateľné. Nebojíme sa tém mentálneho zdravia či neplodnosti. V Baterkárni sme pred pandémiou organizovali pravidelné podporné skupiny k týmto témam. Otvorenosť umožňuje žiť udržateľný život.

 

#choosetoreuse  #davamdruhusancu

Priniesli sme z Čiech úspešný portál na predchádzanie vzniku odpadu. Už ste zaregistrovaní? Je to úplne zdarma.

 

EKOKVIZ

 

Pripravujeme…

Adakémia udržateľnosti.

 

Máte nápad? Chcete poradiť alebo sa k nám chcete rovno pridať? Ozvite sa, budeme sa tešiť 🙂