Edukácia

Vzdelávame seba i iných. Inovujeme, radi vymýšľame a skúšame nové veci. Tvoríme učebné moduly pre deti i dospelých. Prednášame na vysokých školách i firmách. Program Baterkárne býva zvyčajne plný našich prednášok.

Tu nájdete ponuku kurzov a workshopov pre školy.

Webináre, 1:1 konzultácie, audity našich odborníkov a odborníčok objavíte tu.

 

Reuse centrá

Učíme sa s komunitou prakticky predchádzať vzniku odpadu. Dávame ľuďom možnosti ako sa jednoducho dostať k použiteľným veciam z druhej ruky. Produktom predlžjeme životný cyklus, znižujeme pomaly množstvo skládkovaného odpadu. Trnava a  okolie má možnosť navštíviť offline reuse centrum, ktoré sa nachádza priamo v Baterkárni. Je možné sem (podľa istých pravidiel) nosiť nevyužívané predmety ako: oblečenie – deti i dospelí, hračky potreby do domácnosti, rastlinky či záhradnícke potreby, dekorácie /i sviatočné..atď.

Týmto sa snažíme ľuďom priblížiť tému predcházania vzniku odpadu, dať komunite praktický nástroj na “zbavovanie” sa vecí, ktoré by inak skončili v odpadkovom koši.

“Nepreberáme odpad. Do reuse centra je možné po dohode priniesť len funkčné čisté veci. Veci odovzdávané združeniu majú charakter daru, transakcia prebieha bezodplatne – aj pri darovaní aj pri preberaní vecí z reuse centra.”

Tému reuse centier taktiež konzultujeme – Bratislava, Trnava. 

 

Info a správy

Sledujeme svetovú i domácu situáciu a správy, tvoríme #klimanewsfilter. Čitateľom poskytujeme týždňový newsfilter z informácií, ktoré by nemali uniknúť nikomu, kto sa zaujíma o ochranu prostredia. Keďže je svet prepojeným systémom – informujeme nielen o prírode a jej cochrane, petíciách, aktivistoch ale i o hospodárstve či ekonomike. Klimanewsfilter umožňuje jednoduchý všeobecný prehľad. Newsfilter nájdete na našom instagrame i blogu. Chystáme i podcast.

 

Zmena klímy

Aktívne šírime povedomie o potrebe ochrany životného prostredia, podporujeme aktivizmus a aktívne občianstvo. Spolupracujeme s ďalšími združeniami z Klimatického hnutia. Podporujeme lokálne bunky FFF či XR Youth.

 

Spolupráce

Podporujeme dobré nápady, nové projekty, (nielen) mladé talenty. Je pre nás dôležité našu činnosť spájať s pomocou a podporou dobrých projektov. Radi spolupracujeme, veríme v spájanie a v ľudskosť. Len spolu budeme vždy silnejší, pretláčať sa dopredu nie je udržateľnou cestou. S radosťou sa spojíme, poskytneme naše myšlienky, skúsenosti či možnosti. Aktuálne spolupracujeme s Azylovým domom Tamara, s Mačky Trnava, Ekokvíz, Ekocharita či Šumné. 

 

Dobrovoľníctvo

Aktívne pracujeme s dobrovoľníkmi a snažíme sa im poskytnúť príležitosti na rozvoj. Samotný koncept reuse centra je silne postavený na potrebe kvalitného dobrovoľníckeho teamu. (Nielen) mladým aktívnym ľuďom sa snažíme dať možnosť sebarealizácie i sebarozvoja – preto dobrovoľníci nielen pomáhajú s podujatiami, spratávajú oblečenie, ale i spravujú sociálne siete, blogujú či tvoria videá.

V roku 2020 sme obdržali ocenenie Srdce na dlani v Trnavskom kraji v kategórii Podpora dobrovoľníctva

 

Podujatia

Organizovanie máme v krvi. Máme portfólio plné swapov, kurzov, workshopov, prednášok, konferencií, webinárov. S ním chodíme po školách, firmách i domácnostiam, ktorým vieme ponúknuť konzultácie. Organizovali sme Promujeme za klímu, prezentovali sme na Trnavskom rínku či festivale Pomalo.

Vytvorili sme vlastný formát: Barter market s ktorým sme získali ocenenie Ekologický čin roka 2019 v Trnavskom kraji. Barter je skvelé výmenné podujatie, ktoré bohužial počas pandémie nemôžeme organizovať. Barter vytvára priestor pre podporu ďalších združení (vyhlásime materiálnu zbierku), malých tvorcov (priestor na stretnute zákazníka) či umelcov.

 

Témy

Otvárame témy, ktoré nám vybíjajú baterky. Bohužial sa o nich stále málo rozpráva. To nepovaýujeme za udržateľné. Nebojíme sa tém mentálneho zdravia či neplodnosti. V Baterkárni sme pred pandémiou organizovali pravidelné podporné skupiny k týmto témam. Otvorenosť umožňuje žiť udržateľný život.

 

Zlepšujeme PR veciam z druhej ruky

#choosetoreuse  #davamdruhusancu

 

Nevyhadzujte.sk

Priniesli sme z Čiech úspešný portál na predchádzanie vzniku odpadu. Už ste zaregistrovaní? Je to úplne zdarma.

 

Pripravujeme…

Adakémia udržateľnosti.

Máte nápad? Chcete poradiť alebo sa k nám chcete rovno pridať? Ozvite sa, budeme sa tešiť!