Aj vaše 2 % z dane môžu inšpirovať k zmene!

 

Od roku 2019 vzdelávame a rozširujeme komunitu ľudí žijúcich udržateľným spôsobom života. Venujte nám svoje 2 percentá z daní a pomôžte nám pokračovať v našej činnosti, vzdelávať deti, mladých ľudí, ale aj dospelých.

 

Prečo nám darovať 2%?

 

V roku 2021 sme vďaka vašej podpore boli schopní usporiadať 5 zbierok. Prostredníctvom nich sme podporili mladé rodiny s deťmi i organizácie pomáhajúce znevýhodneným skupinám a ľuďom v núdzi. Odovzdali sme im takmer pol tony oblečenia,  niekoľko desiatok kilogramov potravín, hygienických potrieb, drogérie či hračiek. Aj vďaka vám sme rozveselili Vianoce detičkám z východného Slovenka či pomohli zvládnuť ťažké časy utečencom na poľsko-bieloruských hraniciach.

 

Pred vyhodením sme zachránili takmer 4 tony oblečenia, ktoré prostredníctvom nášho partner, Ekocharity,  poputovalo na ďalšie využitie do chránených dielní, útulkov, pomáhajúcim združeniam, sociálne slabším rodinám a ľuďom v núdzi. Takto sa zdanlivo nechcené a nepotrebné oblečenie, obuv i doplnky dostali napríklad aj k ľuďom bez domova, ktorým možno aj práve teraz pomáha prečkať zimu. 

Ako na to?

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

Postup pre fyzické osoby - zamestnancov a zamestnankyne

 • Len do 15. FEBRUÁRA 2022 môžete svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania. 
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 • Vyberte si svojho prijímateľa  – my sme: občianske združenie SaUvedom (komplet údaje nájdete nižšie + už predvyplnené vo formulári).
 • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 • Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. (VŽDY si prosím skontrolujte správnosť údajov – finančná správa totižto pri nepresnostiach jednoducho 2% neodošle..) 
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca apríla 2022  na daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 • ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 zdroj: rozhodni.sk

Údaje nášho združenia

Je extrémne dôležité aby údaje na dokumentoch boli presné, pretože inak si finančná správa peniažky ponechá.. 🙂

 

Názov organizácie:     Občianske združenie SaUvedom

Právna forma:             Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov

IČO:                               52308537

Sídlo:                             Ulica Hospodárska 3608/45, 917 01 Trnava

Registračné číslo         VVS/1-900/90-56223

Stiahnite si:

Potvrdenie o zaplatení dane.

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby