Tréning komunitného organizovania

  V súčasnosti čelí naša spoločnosť obrovským výzvam – zhoršujúca sa klimatická kríza, sociálne nerovnosti, chudoba a diskriminácia. Globálne problémy ani problémy našich komunít, ale osamotene nevyrieši nikto z nás. …