Novinky zo ZeroWaste Trnavy

Mesto Trnava informuje. Snaží sa 🙂 Apeluje na obyvateľov mesta aby sa zamysleli nad ich vlastným nakladaním s odpadmi. Je to ale veľmi ťažká otázka. Motivovať ľudí k zmene je …