Ako nás podporiť 2 percentami z dane?

Naša cesta začala v roku 2019. Máme za sebou mnohé aktivity a podujatia, školenia či workshopy, ktoré nás nesmierne bavia a dávajú nám neuveriteľne veľa. Veríme, že sú nápomocné aj komunite, či mestu v ktorom pôsobíme. A nielen tam, ak je možnosť a čas, zavítame i do iných miest – škôl či podujatí.

Ak sa k nim chcete pridať a prispieť k realizácii ďalších potrebných projektov spolu s nami, môžete tak urobiť aj poukázaním 2 % z daní fyzických alebo právnických osôb. Budeme vám veľmi vďační. Všetky získané prostriedky použijeme na ďalšie a ďalšie aktivity, ktoré budú šíriť potreby ochrany životného prostredia a zároveň dávať komunite praktické nástroje na aplikáciu prvkov udržateľnosti do svojich životov. 🙂

Info o 2% nájdete aj na slovensko.sk

 

Ako poukázať 2% alebo 3%

Peniaze z dane vo vašom daňovom priznaní poukazujete daňovému úradu. Daňový úrad má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy 2% alebo 3%, na účet vami vybraného prijímateľa.

Naše číslo účtu pri tom nebudete potrebovať.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

 

Zdroj informácií @rozhodni.sk


 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre ZAMESTNANCOV,

ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. V žiadosti o ročné zúčtovanie zaškrtnite, že máte záujem o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a)     2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b)     3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane. – vyplňte naše údaje – prosím vyplňte naše údaje presne a bez chyby (napr kompletný názov je Občianske združenie SaUvedom). V prípade chyby, podiel dane prepadne štátu.

Vyhlasenie-o-poukazani-dane-pre-oz-sauvedom si môžete stiahnuť.

 

Názov                 Občianske združenie SaUvedom

Právna forma    Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov

Sídlo                   Ulica Hospodárska 3608/45, 917 01 Trnava

IČO                      52308537

 

Vyplňte ostatné údaje a sumu 2% (3%), ktorú chcete poukázať.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane) doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.


Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

Vypočítajte si :

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Do daňového priznania je potrebné uviesť:

 

Názov                 Občianske združenie SaUvedom

Právna forma    Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov

Sídlo                   Ulica Hospodárska 3608/45, 917 01 Trnava

IČO                      52308537

 

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma),

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2021 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne daň z príjmov aj zaplaťte.

(daňové priznania sa podávajú elektronicky, ak potrebujete tlačivo k daňovému priznaniu, či iné potrrdenie – ozvite sa nám – zašleme vám ho.


Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2020

 

  1. . Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi (kompletná ulica, názov). Bohužial úrad nepostupuje automaticky napríklad podľa IČO.
  2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

  • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
  • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 

4a). Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4b). Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

(daňové priznania sa podávajú elektronicky, ak potrebujete tlačivo k daňovému priznaniu, či iné potrrdenie – ozvite sa nám – zašleme vám ho.

 

ďakujeme!

Vašu podporu si nesmierne vážime. 

Pridaj komentár