Debata: Mladí ľudia a klimatická kríza_čo je klimatická spravodlivosť?

ccu rozhovor mladi cirkularny hub

 

 

Klimatická kríza je aktuálne veľmi skloňovaným pojmom. Rozumieme mu dostatočne? Počuli ste ale už o klimatickej spravodlivosti?

Bez jedinej pochybnosti má človek a jeho činnosť enormný dopad na ekosystémy na Zemi – naša nadspotreba, nesprávne nakladanie s odpadmi, doprava, využívanie fosílnych palív, každou našou činnosťou vypúšťame do atmosféry nadmerné množstvo skleníkových plynov, ktoré ostávajú v atmosfére a zvyšujú teplotu na zemi…

…o takom skleníkovom efekte či o topení ľadovcov nás učili už dávno v škole, znelo to tak vzdialeno…nanešťastie tieto javy už môžeme pozorovať v reálnom čase a v praxi.
Systém na Zemi je prepojený, hranice sme si vymysleli len my ľudia. Potrebujeme múdre vlády, potrebujeme začať prijímať efektívne adpatačné i mitigačné opatrenia. A čím skôr tým lepšie, inak to bude len drahšie a nebezpečnejšie…
áno, v tomto svete stojí všetko peniaze.

Ale čo tí, čo nemajú dostatočný prístup k peniazom, zdrojom, k hodnotám…?
Rôzne skupiny obyvateľstva majú rôzne postavenie i možnosti. Nízko príjmové skupiny obyvateľstva, minority, mladí, ženy…

Ako túto tému vnímajú mladí ľudia nám porozpráva Karolína Blunárová.

Karolína je mladá šikovná žena, ktorú vám s radosťou predstavím.

Karolína je klimatická aktivistka z iniciatívy Študenti bez mena, kde sa spolu s ostatnými členmi a členkami venujú najmä téme klimatickej spravodlivosti a intersekcionalite. Tento týždeň sa zúčastnili aj celoeurópskej akcie Climate care uprising a spolu s ďalšími slovenskými klimatickými iniciatívami zablokovali vchody do piatich ministerstiev a úradu vlády.
#climatecareuprising

ccu rozhovor mladi karolina klimaticka kriza aktivizmus

 

Pridaj komentár