KlimaNEWS 2.2.2022

Speváčka Rihanna (prostredníctvom svojej nadácie Clary Lionel) prisľúbila 15 miliónov dolárov hnutiu za klimatickú spravodlivosť.

Speváčka poukazuje na problematiku klimatickej spravodlivosti. “Klimatické katastrofy, ktorých frekvencia a intenzita narastá, neovplyvňujú všetky komunity rovnako. Mnohé spoločenstvá i ostrovné národy už teraz stoja tvárou v tvár klimatickej kríze. “

rihanna

Jej nadácia podporí 18 organizácií, ktoré pracujú v siedmich karibských krajinách a USA, vrátane Climate Justice Alliance, Ingenous Environmental Network a Movement for Black Lives. Granty budú zamerané na skupiny pracujúce so ženami, LGBT a domorodými vodcami, a vodkyňami, pretože ich komunity sú najviac ohrozené. “Cieľom je dosiahnutie klimatickej spravodlivosti v ich vlastných komunitách,” povedala Justine Lucas, výkonná riaditeľka Nadácie Clary Lionel.

news.sky

Svet je cirkulárny.. len na 8,6%.

Organizácia Circle Economy vydala už piaty report, ktorý hovorí o tom aká cirkulárna je globálna ekonomika – t.j.koľko zdrojov sa vracia späť do ekonomiky. Prvá správa odhadovala cirkularitu na 9,1%, bohužial sme klesli o pol percenta.

 

Princípy obehového hospodárstva majú silu napĺňať globálne materiálne potreby – s radikálne menším množstvom nových materiálov a teda vypustených emisií.

Správa poskytuje metriku na monitorovanie pokroku pri prekonávaní rozdielov z roka na rok. Schopnosť sledovať konkrétne ciele umožňuje usmerňovať globálne aktivity čo najúčinnejším spôsobom.

Report načrtáva 4 opatrenia, ktoré by sme mohli prijať smerom k zabezpečeniu vyššej cirkularity:  vytvorenie “pracovnej skupiny” zloženej z firiem, vlád, mimovládnych organizácií a akademickej obce, ktorá merať pokrok

: vypracovanie akčného programu (v spolupráci so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami)

: aplikácia globálnych cieľov na národné vlády, implementácia cirkulárnych stratégií pre národné štáty, jednotlivé sektory, dodávateľské reťazce, regióny a mestá

: cielené vzdelávanie a odbornú prípravu o obehovej ekonomike

Máme čo robiť.

greengrowthknowledge

Ani silné dažde nezastavili zimné požiare v Kalifornii.

požiare v kalifornii

Požiar, ktorý vypukol na centrálnom pobreží v januári, zrejme ohromil aj tých, ktorí sú už dôverne oboznámení s pretrvávajúcim suchom v Kalifornii a jeho čoraz dlhšou sezónou požiarov v tejto oblasti. Kancelária Národnej meteorologickej služby v Bay Area nazvala rýchlo sa pohybujúci požiar pri Big Sur „ako surreálny“. 

Kalifornia zaznamenala v posledných troch mesiacoch roku 2021 silné dažde, čo mnohých viedlo k presvedčeniu, že hrozba požiaru sa aspoň na niekoľko nasledujúcich mesiacov zníži. Najnovší požiar však odhalil krutú realitu: obrovské sucho. 

Mnohí v Kalifornii už celý rok považujú za obdobie sucha a požiarov, sucho sa stalo “chronickou chorobou” tohto štátu a je znepokojením pre mnohých.

Minulý rok prežila Kalifornia brutálne obdobie požiarov, ktoré vyvolali nezvyčajne vysoké teploty a silné suchá. Do konca roka 2021 v celom štáte zhorelo 2,6 milióna akrov, čo je o milión viac, ako je ročný priemer za posledných päť rokov. 

nytimes

Európska Komisia pripravila postupy na meranie environmentálnej stopy životného cyklu produktov a organizácií.

Jedným z hlavných cieľov Green Dealu je boj s “greenwashingom” – t.j. “zavádzajúcimi tvrdeniami natretými na zeleno”. Zjednotenie a nastavenie pravidiel je preto dôležité v rôznych oblastiach – je totižto veľmi ťažké rozlíšiť, ktoré environmentálne parametre produktov či organizácií sú tie “pravé”.

V spolupráci so zastúpením i mnohých priemyselných odvetví, vytvorila EK metódy na stanovenie environmentálnej stopy. Na základe výsledkov z pilotnej fázy vydala Komisia odporúčania na používanie týchto metód. Ak budú napríklad spoločnosti požadovať environmentálny profil životného cyklu od svojich dodávateľov, budú tak môcť použiť jednotné a transparentné metodiky. vydané postupy sú tak podrobné, že je na základe ich použitia možné posudzovať široké spektrum prvkov životného cyklu “obehovotosti” tovarov, služieb i organizácií. 

Európska Komisia tak prináša svetlo do sveta “bio/eko” vágnych vyjadrení. Vydávame sa cestou transparentnosti a zverejňovania informácií o dopade na životné prostredie tak, aby si účastníci týchto vzťahov – napríklad my ako zákazníci a zákazníčky – vedeli vybrať taký produkt či službu, ktorá škodí životnému prostrediu čo najmenej.

metodika

zdroj

Aká by mala byť úloha vzdelávania v čase environmentálnej krízy?

vzdelávanie

Vzdelávanie hrá významnú rolu vo formovaní budúcnosti spoločnosti. Často si však predstavujeme, že jeho cieľom nie je budúcnosť meniť, ale replikovať prítomnosť. Keď napríklad tvrdíme, že kvalitný školský systém sa vyznačuje tým, že na trh práce privádza absolventov, ktorí majú zručnosti a vedomosti požadované dnešnými zamestnávateľmi, vychádzame z predpokladu, že budúci svet sa bude podobať na ten dnešný. V čase existenčnej environmentálnej krízy je však takýto predpoklad naivný.

Sedliacky rozum hovorí, že nekonečný rast na konečnom území nie je dlhodobo udržateľný. Klimatická zmena a strata biodiverzity túto myšlienku potvrdzujú. Svet sa teda bude musieť zmeniť a táto zmena nie je len otázkou znižovania emisií skleníkových plynov, ale aj širšej kultúrnej a politickej transformácie nášho vzťahu k životnému prostrediu. Napriek tomu náš vzdelávací systém, ako aj veľká časť debaty o jeho reforme ignoruje potrebu viesť mladých ľudí k schopnosti dokázať si predstaviť alternatívnu budúcnosť.

Na ministerstve školstva sa od minulého leta asi 300 odborníčok a odborníkov podieľa na procese kurikulárnej reformy nášho základného školstva. Vzdelávacia oblasť “Človek a príroda” má zastupovať všetky prírodné vedy. Patrí sem aj rozvoj environmentálnej gramotnosti a postojov. V tých má „dominovať aktívny a angažovaný prístup k prírodným zdrojom, ochrane životného prostredia, klímy a zdravia človeka.“ Ministerstvo deklaruje, že cieľom reformy je „poskytnúť žiakom vzdelávanie, ktoré je prispôsobené potrebám súčasnej spoločnosti, pričom všeobecným cieľom je zvýšiť gramotnosť žiakov a zručnosti potrebné pre život v globálnej a nízkouhlíkovej digitálnej ekonomike a spoločnosti“. 

Boglárka Kurka Ivanegová & dennikn

Klíma a my: Mladí za zelenú Európu

Na záver dnešného newsfiltra vás pozývame na podujatie s názvom “Klíma a my: Mladí za zelenú Európu” , ktoré sa koná tento piatok 4. februára 2022 o 14:10 h. na faceboooku zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

klíma a my

O klíme a zelenej premene Európy budú so slovenskou mládežou rozprávať výkonný podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans a predsedy vlády SR Eduard Heger. 

Ak chcete mať prehľad o dôležitých a zaujímavých podujatiach či workshopoch a webinároch týkajúcich sa klímy, odporúčame vám sledovať náš web – podstránka podujatia, ktorú pre vás pravidelne aktualizujeme.

Viete už komu pomôžu vaše 2% z dane?

cirkularny hub 2%

Inštitút dvoch, či troch percent z daní je skvelou a efektívnou pomocou pre vašu obľúbenú organizáciu. Vďaka vám sme minulý rok mohli organizovať toľko vzdelávacích a výmenných podujatí u nás v Baterkárni. O podporu v podobe 2% sa budeme uchádzať i tento rok. 

Ak nemáte túto možnosť – spôsobov ako pomôcť je “celá kopa” – môžete sa napríklad stať súčasťou nášho tímu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Vďaka nim fungujú naše podujatia, reuse centrum, sociálne siete i naša zelená redakcia. Všetci a všetky ste u nás vítaní ! 🙂

Pridaj komentár