Klimanewsfilter 25.5.2021

Cirkulárny Hub vám každý týždeň prináša súhrn najdôležitejšieho diania a správ zo sveta ochrany životného prostredia.

 

Čo sa tento týždeň udialo?

Pozrieme sa na environmentálny spor Česka a Poľska, do ktorého musel zasiahnuť Súdny dvor EÚ, na tlak v Veľkej Británii pri nedostatočnom riešení problému plastového odpadu a hrôzostrašný návrh o zmene zákona o územnom plánovaní a výstavby z dielne Sme Rodina.

Tak poďme na to!

 


1. Súdny dvor EÚ nariadil Poľsku ukončiť ťažbu v hnedouhoľnej bani Turów.

Baňa na hnedé uhlie Turów sa nachádza na česko-poľských hraniciach. Ťažba ohrozuje zdravie obyvateľov Libereckého kraja a to znížením kvality pitnej vody. S týmito obavami sa obrátili na Európsku komisiu, ktorá na jednej strane uznala porušenie európskych zákonov zo strany Poľska, zároveň dodala že vplyv na zásoby pitnej vody ČR sú na základe poskytnutých dôkazov neopodstatnené.

Aj napriek sťažnostiam od českých susedov sa poľské ministerstvo životného prostredia 28. apríla rozhodlo predĺžiť povolenie na ťažbu v bani Turów až do roku 2044. Poľská vláda si bola vedomá obáv Českej republiky, keďže ešte v februári 2021 podala na nich žalobu na Súdny dvor Európskej únie, k ktorej viedlo prvé rozhodnutie poľských orgánov na predĺženie ťažobných činností do roku 2026. Avšak pri tomto rozhodnutí vynechali posúdenie vplyvu na životné prostredie. Stalo sa tak prvýkrát v histórií EÚ, keď jeden členský štát žaloval druhý z environmentálnych dôvodov. Dnes už poznáme rozsudok Súdneho dvoru, ktorý vyhovel českej žiadosti o vydaní predbežného opatrenia na zákaz ťažby, ktorý začne platiť až po vynesení konečného rozsudku.

zdroj: https://euractiv.sk/section/zivotne-prostredie/news/prelomove-rozhodnutie-sudny-dvor-unie-nariadil-zastavenie-tazby-v-polskej-bani-turow/

 


2. Aktivisti v Veľkej Británii tlačia na zmenu v návrhu zákona o životnom prostredí. Chcú ho posilniť o účinnejšie riešenie globálnej krízy plastového odpadu.

V stredu sa do parlamentu vo Veľkej Británii vráti návrh o znení zákona o životnom prostredí. Chýba v ňom výraznejší pohľad na globálny problém plastového znečistenia. Aktivisti vyzývajú vládu Spojeného kráľovstva, aby zakázala vývoz plastového odpadu do všetkých krajín, aby investovala do domáceho recyklačného priemyslu a stanovila záväzný cieľ pre znižovanie plastov. 

Greenpeace UK po zistení, že plastový odpad z sedem hlavných britských supermarketov bolo odvezených do Turecka a následne spálených a vyhodených na skládkach namiesto recyklovaných, žiada zákaz vývozu všetkého plastového odpadu do roku 2025. Návrh zákona obsahuje zákaz vývozu plastového odpadu do rozvojových krajín alebo krajín mimo OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj). Zákaz však naďalej umožňuje, aby sa plastový odpad odosielal do tých rozvojových krajín, ktoré o to požiadajú. Aktivisti chcú tieto zadné dvierka zatvoriť. Keďže za posledné dva roky sa Turecko, krajina OECD s mierou recyklácie iba 12%, stalo primárnym cieľom britského plastového odpadu.  

zdroj: https://www.theguardian.com/environment/2021/may/24/uk-under-growing-pressure-to-ban-all-exports-of-plastic-waste

 


3. Nové správy od Arktickej rady zvyšujú znepokojenie vplyvu znečistenia polárneho ovzdušia na zdravie a klímu.

Arktída sa momentálne otepľuje 3-krát rýchlejšie ako je globálny priemer. Čierny uhlík je súčasťou väčšej skupiny znečisťujúcich látok, ktorá zahŕňa metán a ozón. Spôsobuje tmavší sneh, ktorý sa rýchlejšie topí, a predstavuje hrozbu pre ľudské dýchacie ústrojenstvo. Čierny uhlík alebo sadze zostávajú na poprednom mieste v zozname obáv kvôli negatívnemu vplyvu na ľudské zdravie a faktu, že tmavý sneh urýchľuje rozpad Arktídy. Na stretnutí rady v Reykjavíku odzneli starosti z všetkých strán. Minister zahraničných vecí USA dodal, že USA znížila emisie čierneho uhlíka o 34%, čo je najviac zo všetkých členov rady. 

Medzičasom výskumný tím pozostávajúci z vedkýň počas lyžovania na ostrove Špicberky sledoval čierny uhlík a jeho zdroje. Po aktualizovaní správ poznamenali, že rýchle zníženie čierneho uhlíka by mohlo pomôcť výrazne spomaliť topenie Arktídy v priebehu nasledujúcich 20 až 30 rokov.

zdroj: https://insideclimatenews.org/news/20052021/new-arctic-council-reports-underline-the-growing-concerns-about-the-health-and-climate-impacts-of-polar-air-pollution/

 


4. Podpíšte hromadnú pripomienku k návrhom zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby.

Podpredseda parlamentu Štefan Holý (Sme Rodina) predložil do parlamentu návrh zákona, ktorý upravuje zákony o územnom plánovaní a výstavbe. Návrhy sú odfláknuté a výrazne sympatizujú s developermi. Návrhy obmedzujú možnosť vlastníkov susedných nehnuteľností či pozemkou ovplyvniť výstavbu v ich okolí. Odstránená by mala byť aj možnosť zasahovania do procesu povolenia stavby a tvorby územného plánovania verejnosti ktorá má obavy o vplyvy na životné prostredie.

Nové znenie zákonov ovplyvní každého Slováka a Slovenku. Podpísaním pripomienok organizácií VIA IURIS, WWF Slovensko a SOS BirdLife Slovensko tomu môžete zabrániť. Času už je len do stredy. Každý podpis sa počíta!

viac info: https://www.mojapeticia.sk/campaign/hromadna-pripomienka-k-navrhom-zakonov-v-oblasti-uzemneho-planovania-a-vystavby/ed0ec26b-cb5a-4940-8cb6-599f8109a648?fbclid=IwAR2kFbqLM6gaBejj7lt5oS51UUVSnHzsHvcwNzrjPBOlggrLECmkadGv4T4 

 


5. Aktivisti zablokovali štyri rýchle občerstvenia spoločnosti Mcdonald. Žiadajú úplný prechod na rastlinnú stravu do roku 2025.

50 aktivistov hnutia Animal Rebellion cez víkend zablokovalo štyri predajne McDonaldu. Jedná sa o medzinárodnú spoločnosť rýchleho občerstvenia, ktorej menu sa zväčša orientuje na živočíšnu stravu. Ako už vieme poľnohospodárstvo má veľkú rolu pri klimatickej zmene. Nemalé množstvo emisií skleníkových plynov a odlesňovania žiadajú zastaviť aj anglický aktivisti. Zablokovali vstup do predajní pomocou nákladných áut, majákmi a bambusovými vežami s ľuďmi priviazanými k betónovým blokom. Blokáda sa podľa aktivistickej skupiny dotkne asi 1 300 reštaurácií a 3,5 milióna zákazníkov.

Blokádou chcú aktivisti otvoriť komunikáciu s zástupcami McDonaldu a upozorniť na nereálne ciele spoločnosti znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 150 miliónov ton pri aktuálnej ponuke jedál.

zdroj: https://edition.cnn.com/2021/05/22/uk/animal-rebellion-mcdonalds-gbr-intl-scli/index.html?utm_medium=social&utm_source=igbioCNNclimate&utm_content=2021-05-24T13%3A35%3A06&utm_campaign=later-linkinbio-cnnclimate

 


6. Tip na záver: Zaži čisté rieky Trnava

Tento tip dávame do pozornosti hlavne našim spoluobčanom Trnavy a okolia. Znovu sme sa spojili s Inštitútom pre ľudské zdravie v spolupráci s River Cleanup, Lepšou Trnavou a našim reuse centrom Baterkáreň a zorganizovali upratovanie malej vodnej nádrže pri parku Relax a jeho okolie. Stretneme sa na medzinárodný deň životného prostredia, sobotu 5.6. o 14:00 spomínanom parku. Tešíme sa na vás!

viac info na: https://www.facebook.com/events/309705797333019/?active_tab=about

Pridaj komentár