Na tejto stránke pre vás pravidelne aktualizujeme podujatia, ktoré organizujeme my sami, alebo si myslíme, že stoja za návštevu.

Naše podujatia

Podujatia, na ktorých sa oplatí byť.

Konferencie, akcie, stretnutia, protesty, pickety, webináre.. ak natrafíme na niečo zaujímavé, určite to nájdete práve na tejto stránke 🙂

Online diskusia s názvom “Klíma a my: Mladí za zelenú Európu”

Piatok 4. februára 2022, od 14:10 do 15:10

Nachádzame sa v rozhodujúcej fáze toho, či sa nám ešte podarí zvrátiť núdzový stav našej planéty v oblasti klímy a biodiverzity. Sme posledná generácia, ktorá ešte môže včas zasiahnuť. EÚ si nastavila ambiciózny cieľ znížiť čisté emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % a ide príkladom v úsilí stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.

Diskusia sa preto pokúsi odpovedať na nasledujúce otázky:

· Ako je Európska únia a Slovensko pripravené na výzvy súvisiace s prispôsobením sa zmene klímy? Ako chce EÚ a Slovensko podporiť zelenú ekonomiku?

· Ako spoločne dosiahneme uhlíkovú neutralitu v Európskej únii do roku 2050?

· Aké príležitosti prináša balík „Fit for 55“ a akú rolu v znižovaní emisií budú mať zelené reformy a investície z Plánu obnovy a odolnosti SR?

Viac info nájdete tu.

vojna v syrii

Vojna v Sýrii od revolúcie po súčasnosť

Str 16. 2. 2022 19:00

Online prednáška bude zahŕňať prehľad v tom, ktoré mocnosti majú aké záujmy v tejto vojne. Prečo je toto územie tak dôležité a o čo ide vo vojne, ktorá začala ako boj za slobodu? Povstane znovu Islamský štát? Kto sú zahraniční bojovníci IS a ich manželky? Kde sú teraz a čo sa s nimi bude diať? Reportérka Kutilová ukáže divákom bitku s IS na vlastné oči, no priblíži aj príbehy obyčajných ľudí zo Sýrie.

Viac info a vstupenky nájdete tu.

obchodovanie s emisnymi kvotami na slovensku

Obchodovanie s emisnými kvótami SR

16. februára 2022 9:00 am – 12:30 pm

Online konferencia sa zameria na analýzu súčasnej situácie na trhu s emisnými kvótami a s energetickými komodítami, na novinky v pravidlách obchodovania s emisnými kvótami, ale aj súčasné nadchádzajúce opatrenia EK, ktoré sa netýkajú len tohto odvetvia: European Green Deal, Fit for 55 a ďalšie…

Hlavné témy webinára budú:

 • Súčasná situácia a výhľad do budúcnosti v Európe a vo svete energie a vplyvov na EU ETS, novinky v oblasti klímy a energetiky
 • Pravidlá obchodovania s emisiami, revízia EU ETS
 • Cezhraničné stanovovanie cien uhlíka
 • Analýza vývoja cien energetických komodít a ciele dekarbonizácie
 • Obchodovanie s emisnými kvótami na súčasnom trhu
 • Financovanie projektov na zníženie emisií uhlíka

Viac info nájdete tu.

konferencia vykurovanie 2022

Konferencia VYKUROVANIE 2022 sa blíži.

Od 14. do 18. februára vo Vysokých Tatrách.

Podujatie je určené pre odborníkov z oblasti vykurovania a energetiky, projektantov, prevádzkovateľov, investorov, zástupcov bytových družstiev a podnikov, spoločenstvá vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

Odborný program konferencie je rozdelený do piatich samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby

Viac info nájdete tu.

Online workshop o podpore OZE a energetickej infraštruktúry z Plánu obnovy

Utorok 30. 11. 2021 o 10:00,  online stretnutie organizuje rezort hospodárstva a bude na platforme Microsoft Teams. Záujemcovia o účasť na online workshope sa môžu registrovať prostredníctvom emailu na  plan.obnovy.energetika@mhsr.sk do 26. 11. 2021.

Hlavným cieľom workshopu bude predstaviť reformy a investície v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej infraštruktúry, ktoré budú financované z Plánu obnovy, ako aj základné podmienky ich podpory. Predmetom online stretnutia bude tiež diskusia s odbornou verejnosťou o hlavných parametroch a predpokladanom harmonograme výziev, ktoré sa pripravujú v súvislosti s jednotlivými investíciami. Na výstavbu nových zdrojov elektriny z OZE bolo z Plánu obnovy vyčlenených 103 miliónov eur. Ďalších 62 miliónov eur je plánovaných na tzv. repowering, t.j. modernizáciu existujúcich zdrojov elektriny z OZE. Rovnaká suma 62 miliónov eur má byť alokovaná na investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav s cieľom dosiahnuť vyššiu integráciu obnoviteľných zdrojov.

Info: https://www.mhsr.sk/press/online-workshop-o-podpora-oze-a-energetickej-infrastruktury-z-planu-obnovy

Ako merať uhlíkovú stopu vo firme

Štvrtok 2. 12. 2021 od 13.00, online

 

 • Proč by firmy měly měřit uhlíkovou stopu a k čemu jim to bude?
 • Jaké existují systémy a nástroje měření?
 • Jaké jsou potřeba podklady?
 • Jak dlouho měření trvá?
 • Praktické zkušenosti z měření ve firmě

Info a registrácia:  https://www.kb-webinar.cz/

Cascadia Innovation & Circular Economy Conference

 

Utorok 7.12.2021 od 9:00 do 11:30, online registrácia 

Objectives:

 1. Raise awareness and educate on circular economy and linkages to regional and global industrial competitiveness.
 2. Understand the barriers and supportive policy and market enablers for advancing circular economy and innovation in the Cascadia region.
 3. Profile sector and supply chain challenges, connecting 4IR/cleantech solutions with industry needs and challenges.
 4. Expand the circular economy community across the region as a precursor to establishing a regional circular economy innovation cluster.

Info: https://www.cleantechalliance.org/cascadia-innovation-circular-economy-conference/

PWC webinár zo série ESG Forum, ktorý bude venovaný ESG dátam

 Utorok 14.12.2021,  od 9.30 do 10.30, online registrácia 

Témy:
 • Dáta a ESG – ako spolu súvisia
 • ESG Management Solution – spracovanie dát, meranie a monitorovanie ESG indikátorov a príprava ESG reportov
 • Využitie RPA a OCR pri získavaní ESG dát

všetky info nájdete tu 

Udržateľné produkty a služby v obehovom hospodárstve

Streda 8.12.2021, od 8:45 do 14:45, online  – registrácia

 

Tematické zameranie konferencie

 

I. blok – strategický a koncepčný rámec pre obehové hospodárstvo (so zameraním na udržateľné výrobky
a služby) – legislatíva na národnej a medzinárodnej úrovni, pripravovaná roadmap pre obehové hospodárstvo
v SR, iniciatíva EÚ pre udržateľné výrobky, udržateľné výrobky a služby ako podpora prechodu na obehové
hospodárstvo – úloha spotrebiteľa, environmentálne vyhlásenia – greenwashing, dobrovoľné nástroje
environmentálnej politiky (EMAS, Ecolabel, GPP), ekoinovácie


II. blok – príklady dobrej praxe, riešenia a skúsenosi

 

Info:  https://www.sazp.sk/novinky/pozvanka-na-konferenciu-ekoinovacne-slovensko-2021.html