V súlade s prírodou – budúcnosť podnikania, Virtuálny okrúhly stôl

Utorok, 30.11.2021 od 11:00 do 13:00, online (zoom: https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_YikumiK9QwewaXDiQ9pmFA)

 

Program:
– Zodpovednosť firiem, alebo ako fungovať “zeleno” v biznise (Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko)
– Ako je možné vedecky podložené ciele začleniť do činností spoločnosti v oblasti klímy a prírody (Markéta Jechová, PricewaterhouseCoopers Česká republika)
– Lifetime Carbon Neutral – prečo a ako priekopnícky záväzok spoločnosti VELUX v oblasti klímy a prírody transformuje celé podnikanie a zmýšľanie jej 11 500 zamestnancov (Zsolt Szabó, VELUX CZ/SK).

 

Info: https://www.linkedin.com/events/vs-ladespr-rodou-bud-cnos-podni6868492392790654976/

 

Online workshop o podpore OZE a energetickej infraštruktúry z Plánu obnovy

Utorok 30. 11. 2021 o 10:00,  online stretnutie organizuje rezort hospodárstva a bude na platforme Microsoft Teams. Záujemcovia o účasť na online workshope sa môžu registrovať prostredníctvom emailu na  plan.obnovy.energetika@mhsr.sk do 26. 11. 2021.

 

Hlavným cieľom workshopu bude predstaviť reformy a investície v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej infraštruktúry, ktoré budú financované z Plánu obnovy, ako aj základné podmienky ich podpory. Predmetom online stretnutia bude tiež diskusia s odbornou verejnosťou o hlavných parametroch a predpokladanom harmonograme výziev, ktoré sa pripravujú v súvislosti s jednotlivými investíciami. Na výstavbu nových zdrojov elektriny z OZE bolo z Plánu obnovy vyčlenených 103 miliónov eur. Ďalších 62 miliónov eur je plánovaných na tzv. repowering, t.j. modernizáciu existujúcich zdrojov elektriny z OZE. Rovnaká suma 62 miliónov eur má byť alokovaná na investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav s cieľom dosiahnuť vyššiu integráciu obnoviteľných zdrojov.

 

Info: https://www.mhsr.sk/press/online-workshop-o-podpora-oze-a-energetickej-infrastruktury-z-planu-obnovy

 

Ako merať uhlíkovú stopu vo firme

Štvrtok 2. 12. 2021 od 13.00, online

 

 • Proč by firmy měly měřit uhlíkovou stopu a k čemu jim to bude?
 • Jaké existují systémy a nástroje měření?
 • Jaké jsou potřeba podklady?
 • Jak dlouho měření trvá?
 • Praktické zkušenosti z měření ve firmě

 

Info a registrácia:  https://www.kb-webinar.cz/

 

 

Cascadia Innovation & Circular Economy Conference

Utorok 7.12.2021 od 9:00 do 11:30, online (registrácia na: https://web.cleantechalliance.org/events/Cascadia-Innovation-and-Circular-Economy-Conference-9161/details)

 

Objectives:

 1. Raise awareness and educate on circular economy and linkages to regional and global industrial competitiveness.
 2. Understand the barriers and supportive policy and market enablers for advancing circular economy and innovation in the Cascadia region.
 3. Profile sector and supply chain challenges, connecting 4IR/cleantech solutions with industry needs and challenges.
 4. Expand the circular economy community across the region as a precursor to establishing a regional circular economy innovation cluster.

 

Info: https://www.cleantechalliance.org/cascadia-innovation-circular-economy-conference/

 

 

Udržateľné produkty a služby v obehovom hospodárstve

Streda 8.12.2021, od 8:45 do 14:45, online (registrácia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsh2JppKWb6-OA87PuStfoynDo3Q-EEAtJi7r8Ttz0LmZSdA/viewform)

 

Tematické zameranie konferencie

I. blok – strategický a koncepčný rámec pre obehové hospodárstvo (so zameraním na udržateľné výrobky
a služby) – legislatíva na národnej a medzinárodnej úrovni, pripravovaná roadmap pre obehové hospodárstvo
v SR, iniciatíva EÚ pre udržateľné výrobky, udržateľné výrobky a služby ako podpora prechodu na obehové
hospodárstvo – úloha spotrebiteľa, environmentálne vyhlásenia – greenwashing, dobrovoľné nástroje
environmentálnej politiky (EMAS, Ecolabel, GPP), ekoinovácie
II. blok – príklady dobrej praxe, riešenia a skúsenosi

 

Info:  https://www.sazp.sk/novinky/pozvanka-na-konferenciu-ekoinovacne-slovensko-2021.html

 

 

PWC ďalší webinár zo série ESG Forum, ktorý bude venovaný ESG dátam

 Utorok 14.12.2021,  od 9.30 do 10.30, online (registrácia na: https://contents.pwc.com/LP=2692?elqTrackId=A1D43779FDCBFE4AF9057E7F84ED9965&elq=eeb51b43f40542eba2d74c7f59221299&elqaid=20107&elqat=1&elqCampaignId=13458)

 

Témy:
 • Dáta a ESG – ako spolu súvisia
 • ESG Management Solution – spracovanie dát, meranie a monitorovanie ESG indikátorov a príprava ESG reportov
 • Využitie RPA a OCR pri získavaní ESG dát

 

Info: https://contents.pwc.com/LP=2692?elqTrackId=A1D43779FDCBFE4AF9057E7F84ED9965&elq=eeb51b43f40542eba2d74c7f59221299&elqaid=20107&elqat=1&elqCampaignId=13458