Výročná správa za rok 2022 je vonku!

24.2.2022 sme sa zobudili do vojny a do ďalšej krízy – humanitárnej.

Tá zhoršila krízu energetickú a inflačnú. Bezprecedentný útok na nášho východného suseda znamenal neuveriteľný šok, strach a existenčný stres. A, ako je to na Slovensku zvykom, ako prví a prvé na potrebu pomoci zareagovali dobrovoľné sily, iniciatívy a organizácie. Vrátane nás.

Naše združenie preferuje byť súčasťou riešenia, takže sme vzali naše skúsenosti s organizovaním pomoci a zbierok, a ešte v ten deň sme oznámili, že prijímame pomoc, potreby do zbierky a i. Do soboty 26.2.2022 sme mali zaplnenú jednu plnú miestnosť, Zdieľanú dielňu. Snažili sme sa nakontaktovať na ďalších aktívnych pomáhajúcich a pomáhajúce,  či už organizácie, alebo iniciatívy tak, aby sme sa koordinovali, mali sme čo najaktuálnejšie info a aby naša pomoc bola zmysluplná a efektívna.Ako môžem pomôcť Ukrajine?

Každá pomoc má svoje pravidlá, čo sme sa snažili aj aktívne komunikovať. Na našich sieťach i na webe https://sauvedom.sk/ako-viem-pomoct-ukrajine/ sme zverejňovali vždy to najaktuálnejšie info a rady ako postupovať. Vlna solidarity bola silná, spaľujúca a obrovská, a taktiež ju bolo potrebné manažovať.

To “šialenstvo”, ktoré sa spustilo vojnou, denné telefonáty, žiadosti, preberanie zásob, odovzdávanie zásob, zadávanie úloh, prijímanie nových dobrovoľníckych síl, zháňanie potrebného vybavenia (ako napríklad vozík či regále). “Život” však šiel zatiaľ ďalej a Baterkáreň musela svoje fungovanie doslova preložiť do cudzieho jazyka (fungovanie obchodu, reuse centra atď). Robili sme, čo sme mohli, aby sme pomohli najviac, ako sme vedeli. Naša Baterkáreň a tím okolo Hotela Spectrum boli v Trnave a okolí medzi prvými, ktorí manažovali potrebu pomoci a vlnu solidarity, kým sme čelili osamote obrovskému prísunu nielen zásob, ale aj samotným ľuďom z Ukrajiny, ktorí sem utiekli pred vojnou. V Trnavskom kraji mali mnohí a mnohé svojich členov rodín, ktoré tu už pracovali v rôznych firmách. Veľmi rýchlo sa teda objavila potreba nielen posielať zásoby na východ, ale i poskytovať núdznym tu v Trnave.

Ľuďom v núdzi sme ako reuse centrum vedeli poskytovať okrem stravy a drogérie, ktoré venovali ľudia, aj výbavu pre deti, do práce, do školy, oblečenie a rôzne iné potrebné predmety. Obe naše reuse centrá,  Baterkáreň i Backk2Life, boli k dispozícii zadarmo do do 9/2022.

Príbehy ľudí, ktorí k nám chodili boli neuveriteľné. Nevypytovali sme sa,  ale počúvali sme. Snažili sme sa byť normálni, snažili sme sa, aby sa u nás cítili dobre, poskytli sme im buď potrebné informácie, či dobrú kávu. Každé jedno stretnutie sprevádzali naše slzy potichu, v samote na toaletách. . 

V prvých týždňoch sme teda okrem zásob, ktoré sme zaslali  (3/22 až 5/22) cez partnerov ako Dobrovoľná civilná obrana Trnava alebo aktívnu iniciatívu dám Evky Kalkan či Zuzky Štefanovič, na východ,  na hranice, cez hranice a do dedín v blízkosti hraníc, kde ľudia prebývali v prázdnych nezariadených telocvičniach či na farách. Potreba pomáhať a zásobovať bola obrovská a blesková, prvé 3 týždne sme zásoby či vybavenie dávali trnavskej cudzineckej polícii (pre čakajúcich ľudí), Trnavskej charite či mestu Trnava, ktorí spolu zariaďovali niekoľko nájomných bytov, ktoré boli poskytnuté rodinám utekajúcim pred vojnou.

Okrem desiatok a desiatok ľudí, ktorí prinášali pomoc na základe našich inštrukcií (napr. podľa nákupného zoznamu, potrierené, označené škatule, atď) sme v Baterkárni uvítali aj desiatky nových dobrovoľníckych síl. Bola to veľká výzva. Snažili sme sa zabezpečiť bežný chod a taktiež zvládať a menežovať extrémne stresovú situáciu tak, aby sme pracovali čo najefektívnejšie, a zároveň, aby novoprišlí ľudia s chuťou pomáhať boli platní,  a  aby sme spoločne, čo najefektívnejšie pomáhali. Za celý rok 2022 sme privítali presne 100 nových tvárí.

My sme zvyknutí pomáhať, organizovať zbierky, riadiť a koordinovať pomoc. No z 2-3 zbierok ročne s darovaním stoviek kilogramov pomoci sme prešlli na intenzívnu dennú humanitárnu pomoc v podobe viac ako dvadsiatich ton (ktoré sme stihli zaznamenať) a odovzdaných asi 9500 balíkov pomoci za rok. Zároveň sme v polovici 3/22 prenajali voľný priestor vedľa Baterkárne, ktorý slúžil, a doteraz slúži, ako sklad a prípravňa humanitárnej pomoci. Vďaka úspechu v Participatívnom rozpočte trnavského kraja sme získali financie na prerobenie tejto miestnosti na útulnejšiu “Obývačku”.

Činnosť nášho združenia spočíva v prepájaní environmentálneho aspektu (klimatická kríza, udržateľnosť) s výrazne pomáhajúcim a sociálnym (silné pomáhajúce komunity). Klimatickej kríze vieme čeliť len ako silné spoločenstvá, s čím súvisí i schopnosť dokázať sa podporiť si pomôcť. A v prípade prílevu ľudí utekajúcich pred vojnou taktiež ľudí zomknúť a ďalej ich vzdelávať k pomoci, a v solidarite pomáhať integrovať novoprichádzajúcich ľudí.

Odovzdávaním humanitárnej pomoci sme reagovali nielen na akútne potreby komunity, ale taktiež sme chceli prispieť k znižovaniu rizika tvorby konfliktov medzi skupinami obyvateľstva. Podporou núdznym posktyujem taktiež prostredníctvom prepájania sa s dôležitými aktérmi v rámci regiónu, zvyšujeme možnosť sa rýchlejšie integrovať, získať ubytovanie, prácu či ďalšie nevyhnutné informácie.

Pomoc má svoje pravidlá a musí byť efektívna. Práve preto sme sa prepojili so všetkými známymi partnermi, inštitúciami a organizáciami, ktoré boli do pomoci zapojené, a to nielen v Trnave, ale i v okolí a v Bratislave. Zaznamenali sme prišlých aj mimo trnavského kraja, posielali sme pomoc  do Modry či Hlohovca.

V pomoci sme sa prepojili s :

 • Kto pomôže Ukrajine – KPU nám pomáhali s materiálnou pomocou a so stravnými lístkami (cca 4 tony)
 • Mafu – vzájomná materiálna pomoc
 • Trnavská arcidiecézna charita – vzájomná materiálna pomoc, pomoc s výbavou ubytovaní pre ľudí utekajúcich pred vojnou
 • mesto Trnava – pomoc s výbavou ubytovaní pre ľudí utekajúcich pred vojnou
 • Dobrovoľnícka civilná obrana Trnava – vzájomná materiálna pomoc, zasielanie adresnej pomoci na/za hranice (napríklad vybavenie, teplá spodná bielizeň a i.), časté závozy (cca. 1,5 tony)
 • Mesto Leopoldov – mesto pre nás organizovalo 2 materiálne zbierky (cca 1 tona)
 • Inštitút manažmentu UCM – spolupráca pri animačných činnostiach študentov a študentiek pre deti,  najmä z ukrajinských rodín
 • jednotliví dobrovoľníci a dobrovoľníčky (nákup za asi 1000€, približne. 500kg), materiálna pomoc za celý rok 2022 – asi 10 ton + skautské oddiely – materiálna pomoc, zasielanie adresnej pomoci na/za hranice (napríklad vybavenie, teplá spodná bielizeň a i.) –  asi 3 autá (asi 2,5 tony)
 • SZŠ Besst – 1 materiálna zbierka, do ktorej zapojili rodičov i deti (cca. 500kg)
 • ZŠ Voderady –  pripravili materiálnu zbierku pomoci
 • Stredná zdravotnícka škola Trnava – pripravili materiálnu zbierku pomoci

Pomoc sme smer východ zasielali približne do konca mája 2022), odovzdávanie dennej humanitárnej pomoci (oblečenie, domáce i ďalšie potreby, drogéria, strava) ľuďom utekajúcim pred vojnou prebiehalo kontinuálne počas celého roka v priemerne 250 ľudí za týždeň  (tj. cca 9500 “obslúžených” ľudí v roku 2022). Prešli sme viacerými spôsobmi odovzdávania pomoci – od “supermarket” štýlu, cez chystanie balíčkov až po mailové objednávky. Počas mailového systému sme odovzdali pomoc vyše  244 rodinám a prišlo nám vyše 300 emailov.

Zásoby sme zbierali najmä našou vlastnou iniciatívou, výzvami a pzbierka ukrajina media monitoringrostredníctvom partnerov. Neobdržali sme žiadnu inštitucionálnu pomoc od samosprávy a štátu. Na základe našej výzvy sa ale mesto Trnava a župan (p. Viskupič) aspoň stretli (na osobitných stretnutiach) so všetkými relevantnými hráčmi a hráčkami v rámci poskytovania humanitárnej pomoci v Trnave a v Trnavskom kraji.

 

Počas leta postupne vlna solidarity utíchla, zásoby sme dokázali odovzdávať vďaka: individuálnym darcom a darkyniam, Kto pomôže Ukrajine (4x cca 1 tona), spoločnosti Dixxi, firme Westinghouse (1x cca 300kg), Tesco Trnava (1x app 300kg) a v neposlednom rade spoločnosti Uber. Vďaka Uberu sme boli schopní pripraviť “Vianočné balíčky”, vďaka individuálnym darcom a darkyniam sme zvládli aj Veľkú noc, počas ktorej sme komunitu poprosili aspoň o hotové potraviny (sú cenovo dostupnejšie a pred Veľkou nocou sa nevypredávaju, takže ľudia zareagovali a pomoc priniesli). Ku koncu roka sme nadviazali partnerstvo s novým centrom pre odídencov v Trnave, ktoré je v správe Trnavskej arcidiecéznej charity a týždenne sme obdržali aspoň zásoby zemiakov, mrkvy či cibule (vedeli sme tak v čase nedostatku odovzdávať aspoň tieto základné potraviny).

Za celý rok 2022 nám cez ruky prešlo minimálne 20 ton pomoci – stravy, drogérie, šatstva (detské, dospelácke, zimné, letné, obuv), potrieb pre bábätká (kočíky, vajíčka, postielky), postelí či malého nábytku a vybavenia, školských a ďalších rôznych potrieb.

ukrajina pomoc zbierkaTúto  sme teda manažovali vo vyčlenenej miestnosti (pracovný názov “Kolokolo”), zásoby sme mali ale aj na chodbách či v Zdieľanej dielni. Zháňali sme vybavenie do miestnosti – 3 regále nám daroval neznámy darca 🙂 Ďalšie sme nakupovali z vlastných prostriedkov. Humanitárnu pomoc sme boli i nakúpiť – napr . vo veľkoobchode Kon-Rad (keďže mnohí namiesto materiálnej pomoci zasielali radšej pomoc finančnú). 

Dokázali sme taktiež pomáhať i slovenským rodinám, jednorodičom (napríklad so sušeným mliekom či plienkami). Posielali sme i balíky humanitárnej pomoci do konkrétnych miest a rodín na Ukrajine (Slovenská pošta to umožnila pre balíky do 5kg). Vyzbierali sme materiálnu pomoc pre trnavské združenie Trnavský strom (alebo Mačky Trnava), ktorí od nás obdržali aj 250,-EUR na pomoc s uhradením faktúr, ktoré sa im nazbierali na veterinárnych poplatkoch. 

Robili sme čo sme mohli 🙂

Veľmi nám, samozrejme, pomáhali dobrovoľnícke sily, keďže bolo potrebné neustále prijímať, kontrolovať, triediť či odovzdávať humanitárnu pomoc. Mnoho tvárí sa objavilo len na 1 či 2 dni, potreba pomôcť bola obrovská. Ich manažment bola naozaj výzva. Približn ev máji 2022 sa k nám pridala dobrovoľníčka z Bratislavy, ktorá si vzala pod palec “papierovačky”; zoznamy dobrovoľníčiek, dobrovoľníkov a odpisovanie na maily. Vytvorila taktiež formulár pomoci (najmä pre ľudí z UA) a manažovanie adresy pomaham@baterkaren.sk . Pri obrovskom objeme prijatej a vydanej pomoci je viac ako jasné, že sa nám nejaké mená ušli, nestihli sme niečo zapísať, zaevidovať či podpísať. Prvé 3 celé mesiace od začiatku humanitárnej krízy bolo v Baterkárni denne niekoľko desiatok neustále sa striedajúcich ľudí, ktoré hľadali pomoc, a taktiež dobrovoľných síl. Postupne sme celú aktivitu presunuli najmä do novej miestnosti, pripravili sa tam i regály a štendre plné oblečenia. 

Určite sme porobili aj veľa chýb. Výzvou bola taktiež komunikácia v cudzom jazyku, našťastie nám pomáhali prekladať mnohé dámy z Ukrajiny. 

Počas leta sa nám podarilo uzavrieť dohodu s Úradom práce Trnava a cez projekt “Pomoc odídencom” mohli 2 dámy a doterajšie dobrovoľníčky,  Oľga a Oľga z UA, obdržať z ÚP TT aspoň nejakú odmenu za dobrovoľnícku pomoc. K nim sa pridalo ešte niekoľko dám z UA, mnohé sa ale chystali v septembri domov. No vtedy bohužiaľ Putin začal s ďalšími náletmi na Ukrajinu a ich plány na návrat domov tak znovu boli zničené. ako pomoct ukrajine

Vďaka Bronco n.o. (organizácia z Trnavy) sme mali možnosť zbierať humanitárnu pomoc aj na Trnavskom blšáku. Taktiež sme mohli usporiadať “Slovensko-ukrajinský deň” počas Trnavského Rínku na jeseň 2022. Na tomto podujatí sme predstavili tradície oboch krajín prostredníctvom ochutnávky tradičných slaných a sladkých dobrôt z oboch krajín, návštevníci a návštevníčky podujatia si mohli odniesť slovensko-ukrajinský ,,frázovník“ – slovník kamarátskych fráz, stretnúť sa s Ukrajinskou vydavateľkou Lililou Omeljanenko a jej nádherne ilustrovanými knihami v ukrajinskom jazyku.  

Hektické dni sme doplnili rôznymi spoluprácami, fundraisovaním, projektmi, dvakrát mesačne sme prispievali počas celého roka do tlačených novín MY TRNAVA článkami z rôznych oblastí života z pohľadu udržateľnosti.

Počet dobrovoľníckych hodín: vyše 5000. Nie na všetky dobrovoľnícke činnosti sme stihli uzatvoriť zmluvy, v roku 2022 boli pre potreby humanitárnej pomoci vytvorené 2 pracovné pozície (koordinácia dobrovoľníkov, koordinácia samotnej pomoci). 

Celá závierka sa nachádza tu.

Pridaj komentár