Putin nariaďuje ruskej vláde, aby sa pokúsila splniť ciele z parížskej klimatickej dohody.

Zdôraznil, že všetky kroky musia byť vyvážené potrebou zabezpečiť silný ekonomický rozvoj.

Rusko, štvrtý najväčší producent skleníkových plynov na svete, už dávnejšie signalizovalo prijatie dohody, aj keď ekológovia kritizovali Moskvu za to, že sa vyhýbala povinným emisným cieľom pre spoločnosti. Putin vo vyhláške, ktorá bola zverejnená v stredu, formálne nariadil vláde, aby sa usilovala o zníženie emisií skleníkových plynov až o 70% oproti úrovni roku 1990 do roku 2030 – aj so zarátaním schopnosti lesov a iných ekosystémov absorbovať tieto plyny. 

Putinov rozkaz však prišiel s veľkou výhradou. Povedal, že akékoľvek kroky na zníženie emisií musia brať do úvahy potrebu zabezpečiť stabilný a vyvážený sociálno-ekonomický rozvoj, a nariadil vláde, aby do roku 2050 vypracovala a ratifikovala sociálno-ekonomickú stratégiu zohľadňujúcu nižšie emisie. Predchádzajúci návrh takejto stratégie vyvolal u zelených skupín kritiku za to, že umožňoval zvýšenie emisií pred poklesom.

Zmena podnebia predstavuje vážnu výzvu pre Rusko, ktorého ekonomika sa vo veľkej miere spolieha na produkciu a ťažbu ropy a zemného plynu.

Časť tejto infraštruktúry je postavená na permafroste, ktorý je citlivý na rastúce teploty. Putin, ktorý si položil otázku, či je ľudská činnosť jediným činiteľom otepľovania klimatických cyklov, sám sa označil za ochrancu životného prostredia. V minulosti chválil Parížsky pakt, pričom uviedol, že to bude vyžadovať od krajín modernizáciu priemyslu, čo bude pravdepodobne stáť veľké miliardy dolárov a stratu pracovných miest, čo je podľa jeho slov potrebné naplánovať správne.

zdroj: reuters

putin klimaticke ciele parizska dohoda putin klimaticke ciele parizska dohoda

Pridaj komentár