Klimanewsfilter vol 7

Čo by Vám nemalo uniknúť zo sveta ochrany životného prostredia, hospodárstva a aktivizmu?

Veríme, že vám informácie prinesú základný prehľad o situácii vo svete i na Slovensku. Poznanie je zlato, ktorého nikdy nie je dosť.

 

1⃣ Klíma ťa potrebuje
ešte menej ako 30 tisíc podpisov a petícia poputuje na rokovanie parlamentu
cirkularny hub klimanesfilter peticia za klimu
2⃣ Ministerstvo životného prostredia SR
navrhuje vznik Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu.
Rada je odborný poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) pre otázky týkajúce sa Európskej zelenej dohody (ďalej len „dohoda“) ako vízie na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja a prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050 a s tým súvisiacu implementáciu kľúčových politík a opatrení zameraných na dosiahnutie klimatických a environmentálnych cieľov a nadväzujúcu transformáciu hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho systému Slovenskej republiky, vrátane transformácie odvetví priemyslu, pôdohospodárstva, dopravy, cestovného ruchu, výrobnej, nevýrobnej, spotrebnej a sociálnej sféry.
cirkularny hub klimanesfilter jan budaj
3⃣ Nová stratégia prináša legislatívne aj nelegislatívne opatrenia v sektoroch energetiky, poľnohospodárstva a odpadu, ktoré sa podieľajú na približne 95 % emisií metánu súvisiacich s ľudskou činnosťou na celom svete. Komisia bude spolupracovať s medzinárodnými partnermi EÚ a s priemyslom v snahe dosiahnuť zníženie emisií metánu v celom dodávateľskom reťazci.

zdroj:

Teraz.sk
cirkularny hub klimanesfilter metan
4⃣ Kuchynský odpad budeme triediť, poplatky za odvoz sa zvýšia
Od začiatku budúceho roka by sme už nemali kuchynský odpad hádzať do bežných smetných nádob. Do platnosti totiž vstúpi povinnosť takýto biologicky rozložiteľný odpad separovať. Zabezpečiť to majú samosprávy. Tie už v minulosti upozorňovali ministerstvo životného prostredia, že na prípravu majú málo času. Envirorezort ale prišiel s riešením.

zdroj:

Televízia TA3
cirkularny hub klimanesfilter bioodpad

5⃣ Aktivisti

Extinction Rebellion

protestovali v Sydney, pobúril ich nový plán spoločnosti Santos na vybudovanie nových vrtov zemného plynu.

Rebeli sa pomalovali plameňmi, ktoré symbolizovali ničivé požiare z ostatných rokov a prilepili sa k oknu Nezávislej plánovacej komisii Nového Južného Walesu.
cirkularny hub klimanesfilter xr
6⃣ „Naša generácia má spoločné ciele. Musíme ochrániť prírodu, vzduch a oceány, vybudovať svet bez odpadu a napraviť stav našej klímy,“ povedal princ William na úvod svojho príhovoru.

zdroj:

EURACTIV.sk
cirkularny hub klimanesfilter osobnosti
7⃣ Elektrárne na zemný plyn sú častokrát navrhované ako náhrada za uhoľné elektrárne.
Podľa štúdie stačí aby do atmosféry uniklu 3% vyťaženého zemného plynu aby boli vymazané úspory (emisií) získané nahradením uhlia práve zemným plynom.
Netreba zabúdať, že aj spaľovaní zemného plynu je stále spaľovanie fosílneho paliva s výrazne vyššími celoživotnými emisiami.

zdroj:

Czechsight
cirkularny hub klimanesfilter plyn
8⃣ OSN varuje, že plánujeme vyťažiť viac fosílnych palív ako sú limity stanovené na dodržanie limitov z Parížskej dohody. (na udržanie globálnej teploty pod 2 stupne Celzia).
cirkularny hub klimanesfilter fosilne paliva
9⃣ Globálna energetika potrebuje ísť udržateľnou cestou.
Medzinárodná energetická agentúra varuje pred dopadom blížiacej hospodárskej krízy na globálnu energií – najviac zasiahnuté budú práve fosílne palivá.

zdroj:

WEForum
cirkularny hub klimanesfilter kolektory
? Life on our planet.
Sir David.Attenborough
vo svojom inšpiratívnom dokumente ukazuje mieru devastácie ekosystémov a svoju vízou pre ďaľšie možné pokračovanie života na našej planéte..
cirkularny hub klimanesfilter attenborough

Pridaj komentár