Zaostáva Slovensko vo výučbe klimatickej zmeny?

Takmer 60 % slovenských žiakov vo veku 15 rokov by nedokázalo vysvetliť, ako emisie CO2 ovplyvňujú globálnu zmenu klímy.

Na globálne témy ako klimatické zmeny, stav životného prostredia, migrácia, či pracovné podmienky a ľudské práva nezostáva na výučbe na našich školách čas. 

Bolo vytvorených mnoho metodických príručiek, ktoré pomáhajú rozvíjať globálne kompetencie u žiakov na všetkých predmetoch, hovorí lektorka Zuzana Labašová zo Zelenej školy. Dôležité je, aby nešlo o jednorazové vyučovacie hodiny na tieto témy, ale systematickú prácu. „Slovensko sa v celosvetovom testovaní globálnych kompetencií síce ocitlo mierne nad priemerom, patríme však medzi krajiny s najvýraznejšími rozdielmi medzi porovnávanými školami,“ informovala TASR manažérka programu Zelená škola Zuzana Gallayová

klimanews slovensko vzdelanie

klimanews slovensko vzdelanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj @interez  @tasr 

 

#klima #zmenaklimy #klimatikazmena #klimatickakriza #globalneoteplovanie #klimatickyaktivizmus #sklenikoveplyny #aktivizmus #cirkularnyhub #dailynews #klimanews #klimanewsfilter  #zelenaskola  #slovensko 

Pridaj komentár