Klimatická kríza je krízou sociálnej spravodlivosti.

Organizácia OXFAM tvrdí, že 1% bohatých môže za 2-krát viac emisií CO2 ako (chudobnejšia) polovica ľudstva.

OXFAM je medzinárodná charitatívna organizácia, ktorá združuje 13 narodných organizácií zameraných na odstránenie chudoby a nespravodlivosti vo svete.  .

Štúdia charitatívnej organizácie Oxfam, ktorú pre ňu vykonal Štokholmský ústav životného prostredia hovorí, že najbohatšie percento populácie medzi rokmi 1990 a 2015 uvoľnilo do ovzdušia viac než dvakrát viac emisií ako najchudobnejšia polovica ľudstva (v sledovanom období išlo o čosi viac ako tri miliardy ľudí). 

Správa Oxfamu taktiež upozorňuje, že všetky skupiny obyvateľstva uvoľňovali v roku 2015 viac emisií ako v roku 1990. Tento rast však prebiehal u percenta najbohatších trikrát rýchlejšie než u najchudobnejšej polovice ľudstva.

Najbohatších 10 % populácie zodpovedalo v skúmanom časovom úseku za polovicu všetkých uvoľnených emisií. A najbohatšie jedno percento za 15 % všetkých emisií. To je viac, než všetci obyvatelia Európskej únie, a viac ako dvakrát viac než najchudobnejšia polovica ľudstva (7 % emisií).

Celosvetovo sú najbohatšími 10% ľudia s príjmami nad približne 35 000 dolárov (27 000 libier) ročne a najbohatším 1% sú ľudia zarábajúci viac ako 100 000 dolárov.

Je potrebné zdrôrazniť, že samotné emisia uhlíka v sledovanom období vzrástli o 60%, rozvinutejšie a bohatšie krajiny sú v tomto prípade zodpovedné za vyčerpanie takmer tretiny uhlíkového rozpočtu našej planéty.

Čo je uhlíkový rozpočet?

Je to limit nahromadenia skleníkových plynov, ktorý môže ľudstvo uvoľniť do ovzdušia predtým, než spôsobí nenávratný katastrofický rast teploty. (sme veľmi blízko)

Oxfam tvrdí, že rýchlo sa zmenšujúci uhlíkový rozpočet je potrebné použiť na zlepšenie podmienok tých najchudobnejších – skupín obyvateľstva a krajín. Ak sa chceme vyhnúť najhorším dopadom klimatickej krízy, musíme zabezpečiť, aby sa uhlík využíval pre tie najlepšie účely. (Organizácia tak volá po nastolení klimatickej spravodlivosti.)

Pokiaľ 10% najbohatších nezačne znižovať svoje emisie, nebude stačiť ani to, keď zbytok sveta zníži svoje emisie na 0.

Zatiaľ čo svet smeruje k obnoviteľnej energii a postupne upúšťa od fosílnych palív, akékoľvek emisie potrebné na prechod je potrebné využiť na zlepšenie prístupu chudobných ľudí k základnému vybaveniu.

„Najlepším možným, morálne obhájiteľným účelom je, aby celé ľudstvo žilo slušne, ale uhlíkový rozpočet už vyčerpali tí najbohatší, aby ešte viac zbohatli. ” tvrdí Gore. 

Ľudia v bohatých krajinách vykazujú stúpajúcu tendenciu vlastniť automobily s vysokými emisiami, ako sú SUV, a podnikať viac letov po svete. Oxfam požaduje teda viac daní z luxusného tovaru s vysokým obsahom uhlíka, ako je napríklad poplatok pre častých cestujúcich, aby sa uľahčili (a zväčšili) investície do nízkouhlíkových alternatív a zlepšenia situácie chudobných.

“Nejde o ľudí, ktorí majú jednu rodinnú dovolenku ročne, ale o ľudí, ktorí každý mesiac podnikajú diaľkové lety – a to je to pomerne malá skupina ľudí”.

zdroj @guardian

https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.theguardian.com/environment/2020/sep/21/worlds-richest-1-cause-double-co2-emissions-of-poorest-50-says-oxfam

#climatejustice #socialjustice #klimatickakriza #oxfam #klima #zmenaklimy #ochranaprirody #emisie #fosilnepaliva 

Pridaj komentár