Vplyv klimatickej krízy na práva žien.

klimaticka psravodlivost zeny

Už dnes o 20:00 rozoberáme s aktivistkou a publicistkou Laurou Kovácsová z iniciatívy Bod obratu dôležitú tému – vplyv klimatickej krízy na práva žien.

Ženy majú vo svete nerovné postavenie voči mužom. Môžu v ťažkých časoch prísť aj o tú trochu, čo si vybojovali? Ako sú na tom ženy a dievčatá v rozvíjajúcich sa krajinách, ktoré zasiahnu dopady zmeny klímy najsilnejšie?

Bez jedinej pochybnosti má človek a jeho činnosť enormný dopad na ekosystémy na Zemi – naša nadspotreba, nesprávne nakladanie s odpadmi, doprava, využívanie fosílnych palív, každou našou činnosťou vypúšťame do atmosféry nadmerné množstvo skleníkových plynov, ktoré ostávajú v atmosfére a zvyšujú teplotu na zemi…
Systém na Zemi je prepojený, hranice sme si vymysleli len my ľudia. Potrebujeme múdre vlády, potrebujeme začať prijímať efektívne adpatačné i mitigačné opatrenia. A čím skôr tým lepšie, inak to bude len drahšie a nebezpečnejšie…áno, v tomto svete stojí všetko peniaze.
Ale čo tí, čo nemajú dostatočný prístup k peniazom, zdrojom, k hodnotám…?
Rôzne skupiny obyvateľstva majú rôzne postavenie i možnosti. Nízko príjmové skupiny obyvateľstva, minority, mladí, ženy…

Ženy bojujú za svoje práva už storočia. Môžu ich časy krízy aj o to vybojované málo obrať?

 

Pozrieme sa na tieto i iné aj s publicistkou a aktivistou Laurou – spoluzakladateľkou klimatického kolektívu Bod obratu, ktorého aktivity sa sústredia na prepájanie sociálnych a ekonomických tém s tými ekologickými, či podporu a tréning priamych akcií. Ako aktivistka spoluorganizovala antifašistické demonštrácie a protesty za rešpektovanie reprodukčných práv Nebudeme Ticho. Na Masarykovej univerzite študovala žurnalistiku a environmentálne štúdiá, pôsobila tiež v novinách. V mesačníku Kapitál vedie environmentálnu rubriku a spolutvorí ekologický podcast Klimax. V súčasnosti je poslucháčkou sociálnej antropológie na Univerzite Komenského.

Event nájdete tu.
Link na instagram tu.

Pridaj komentár